Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygonia egea Πολυγωνία του Αιγαίου
Polyommatus eroides Πολυόμματος ο ηροειδής
Polysarcus denticaudus Πολύσαρκος ο οδόντουρος
Pontia chloridice Ποντία η χλωριδική
Prionotropis appula Πριονοτρόπις …
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Psophus stridulus Ψόφος …
Pteronemobius gracilis Πτερονεμόβιος ο χαρίης
Pteronemobius heydeni Πτερονεμόβιος του Χέϋδεν
Pyrgus cinarae Πύργος ο σταχτύς
Panaxia quadripunctaria Πανάξια η τετράστικτη
Pachychilon pictus Χειλάς
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα