Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Cephalaria flava flava
Cephalaria flava setulifera
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Cephalaria tenuiloba
Cephalaria transylvanica Κεφαλάρια η τρανσυλβανική
Cephalorrhynchus tuberosus
Cerastium arvense arvense
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι