Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis rhodensis
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …
Anthemis sibthorpii
Anthemis spruneri
Anthemis stribrnyi
Anthemis tinctoria parnassica
Anthemis tinctoria tinctoria
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis triumfetti
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthericum liliago
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthoxanthum odoratum