Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Platanus orientalis Πλάτανος
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Potentilla supina Ποτεντίλλα η ύπτια
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Putoria calabrica Πουτόρια
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Prunus persica Ροδακινιά
Punica granatum Ροδιά
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Populus tremula Τρεμόλευκα
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Prasium majus Φασσόχορτο
Phillyrea latifolia Φιλλύκι