Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Papaver pinnatifidum
Papaver lecoqii
Papaver hybridum
Papaver guerlekense
Papaver gracile
Papaver dubium
Papaver argemone nigrotinctum
Papaver apulum
Papaver albiflorum
Panicum repens
Pancratium maritimum
Pallenis spinosa microcephala
Pallenis spinosa spinosa
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Paeonia rhodia
Paeonia peregrina
Paeonia parnassica
Paeonia mascula russii
Paeonia mascula hellenica
Paeonia mascula mascula