Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι