Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus baudotii
Radiola linoides
Ranunculus aduncus
Ranunculus ficarioides
Ranunculus brutius
Ranunculus fontanus
Ranunculus gracilis
Ranunculus illyricus
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus nemorosus
Ranunculus cacuminis
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lingua
Ranunculus marginatus
Ranunculus miliarakesii
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus millii
Ranunculus muricatus
Ranunculus pseudomontanus