Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea crithmifolia
Achillea depressa
Achillea distans
Achillea fraasii
Achillea grandiflora
Achillea holosericea
Achillea ligustica
Achillea lingulata
Achillea millefolium
Achillea nobilis
Achillea chrysocoma
Aceras anthropophorum
Achillea setacea
Achillea stricta
Achillea taygetea
Achillea clypeolata
Achillea coarctata
Achnatherum calamagrostis
Achillea collina
Aegilops dichasians