Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Urtica dioica dioica
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Ulmus minor minor Καραγάτσι