Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lathyrus cicera
Lagoecia cuminoides
Lamium maculatum
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lamium album
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Lathraea squamaria
Lathyrus annuus
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Laser trilobum
Laserpitium pseudomeum
Laburnum anagyroides Λαμ
Lathyrus aphaca
Lathraea rhodopea
Lathyrus alpestris
Lathyrus nissolia