Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis morio picta
Oecanthus pellucens pellucens Οίκανθος ο διαλάμπων
Onopordum acanthium parnassicum
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Ophrys oestrifera oestrifera
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Orobanche ramosa nana
Onopordum bracteatum myriacanthum
Orobanche ramosa mutelii
Orchis morio morio
Ophrys lutea minor
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Ophrys lutea melena
Ophrys holosericea maxima
Ophrys mammosa mammosa
Onosma erectum malickyi
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Onobrychis montana macrocarpa