Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο
Rubus hirtus Βουνοβατομουριά
Rubus thessalus Βατομουριά …
Rubus ulmifolius Βατομουριά κοινή
Rubus canescens Βατομουριά η σταχτόχρωμη
Rubus candicans Βατομουριά η δίχρωμη
Rubus caesius Βατομουριά η γλαυκή
Rosa heckeliana Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ
Rosa phoenicia Αγριοτριανταφυλλιά η φοινικική
Rosa villosa Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή
Rosa turcica Αγριοτριανταφυλλιά η τουρκική
Rosa nitidula Αγριοτριανταφυλλιά η στιλπνή
Rosa pimpinellifolia Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη
Rosa moschata Αγριοτριανταφυλλιά η μόσχοσμη
Rosa micrantha Αγριοτριανταφυλλιά η μικρανθής