Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nepeta melissifolia
Nepeta nuda albiflora
Nepeta nuda nuda
Nepeta orphanidea
Nepeta parnassica
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica
Nepeta spruneri
Nerium oleander Πικροδάφνη
Neslia apiculata
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Nigella arvensis aristata
Nigella arvensis arvensis
Nigella arvensis brevifolia
Nigella arvensis glauca
Nigella arvensis rechingeri
Nigella carpatha
Nigella damascena
Nigella degenii
Nigella doerfleri