Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygala vulgaris
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonum alpinum
Polygonum amphibium
Polygonum arenarium
Polygonum arenastrum
Polygonum aviculare
Polygonum bistorta
Polygonum equisetiforme
Polygonum hydropiper
Polygonum icaricum
Polygonum idaeum
Polygonum lapathifolium
Polygonum longipes
Polygonum maritimum
Polygonum mite
Polygonum papilosum