Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Allium favosum
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Allium frigidum
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Allium goulimyi
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Agrostis canina
Arabis glabra
Aquilegia vulgaris
Acinos nanus
Agrostis capillaris
Asperula suberosa