Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Apium nodiflorum
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Allium favosum
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Armeria sancta
Allium frigidum
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Allium gomphrenoides
Allium goulimyi
Arabis pseudoturritis
Acinos nanus
Aquilegia vulgaris
Agrostis canina
Asperula saxicola