Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lupinus albus albus
Lupinus albus graecus
Lupinus angustifolius angustifolius
Lupinus luteus
Lupinus micranthus
Lupinus varius orientalis
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Lutra lutra Βίδρα
Luzula alpinopilosa obscura
Luzula campestris
Luzula forsteri
Luzula italica
Luzula luzulina
Luzula luzuloides cuprina
Luzula luzuloides luzuloides
Luzula multiflora multiflora
Luzula nodulosa