Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum sphacioticum
Alyssum strigosum Άλυσσο το ισχνό
Alyssum taygeteum
Alyssum tenium
Alyssum tortuosum
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Amadrymadusa ornatipennis Αμαδρυμαδούσα η κοσμητόφτερη
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaryllis bella-dona
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια