Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trigonella cretica
Trigonella corniculata
Trigonella coerulescens
Trigonella cariensis
Trigonella caerulea
Trigonella balansae
Triglochin bulbosa laxiflora
Triglochin bulbosa barrelieri
Trifolium vesiculosum
Trifolium velenovskyi
Trifolium uniflorum
Trifolium trichopterum
Trifolium tomentosum
Trifolium tenuifolium
Trifolium suffocatum
Trifolium subterraneum
Trifolium strictum
Trifolium striatum
Trifolium stellatum
Trifolium squarrosum