Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orobanche ramosa mutelii
Orobanche ramosa nana
Orobanche ramosa ramosa
Orobanche rechingeri
Orobanche reticulata
Orobanche sanguinea
Orobanche schultzii
Orthilia secunda
Osmunda regalis
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Osyris alba Όσυρις
Otanthus maritimus
Oxalis acetosella
Oxalis articulata
Oxalis corniculata
Oxalis pes-caprae
Oxyria digyna
Oxytropis pilosa
Oxytropis prenja
Oxytropis purpurea