Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limonium carpathum
Limonium cephalonicum
Limonium coronense
Limonium damboldtianum
Limonium echioides
Limonium frederici
Limonium gmelinii
Limonium graecum ammophilon
Limonium graecum graecum
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Limonium hirsuticalyx
Limonium ithacense
Limonium melium
Limonium ocymifolium
Limonium phitosianum
Limonium pigadiense
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Limonium pylium
Limonium ramosissimum doerfleri
Limonium saracinatum