Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lesquereuxia syriaca
Leucanthemum praecox
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus keadicus Μενίδα
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Leucojum aestivum aestivum
Leucojum valentinum
Libithea celtis Λιμπιθέα η Κέλτις
Ligusticum lucidum
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum