Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scrophularia heterophylla
Scrophularia laciniata
Scrophularia lucida
Scrophularia myriophylla
Scrophularia nodosa
Scrophularia peregrina
Scrophularia scopolii
Scrophularia spinulescens
Scrophularia umbrosa
Scutellaria alpina
Scutellaria altissima
Scutellaria galericulata
Scutellaria hirta
Scutellaria naxensis
Scutellaria sieberi
Secale montanum
Securigera securidaca
Sedum acre
Sedum album
Sedum alpestre