Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Plantago atrata graeca
Poa sinaica graeca
Paronychia albanica graeca
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Potentilla geoides halacsyana
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Paeonia mascula hellenica
Picris hieracioides hieracioides
Pinguicula crystallina hirtiflora
Petrorhagia illyrica illyrica
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Plantago major intermedia
Pedicularis leucodon leucodon
Potentilla geoides longisepala
Plantago major major
Polypogon maritimus maritimus
Paeonia mascula mascula
Plantago media media
Polygala nicaeensis mediterranea