Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus vernus
Launaea mucronata
Lavatera arborea
Lavatera bryonifolia
Lavatera punctata
Lavatera trimestris
Lecokia cretica
Legousia falcata
Legousia hybrida
Legousia pentagonia
Legousia speculum-veneris
Lemna minor
Lemna minuscula
Lemna trisulca
Lens culinaris
Lens ervoides
Lens nigricans
Lens orientalis
Leontice leontopetalum
Leontodon cichoraceus