Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lotus edulis
Lotus halophilus
Lotus ornithopodioides
Lotus palustris
Lotus parviflorus
Lotus peregrinus
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lotus stenodon
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus tenuis
Lotus uliginosus
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Lucanus cervus Λουκάνος ο ελαφόμορφος
Lucanus elaphus Λουκάνος ο έλαφος
Ludwigia palustris
Lullula arborea arborea Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Lunaria annua annua
Lunaria annua pachyrhiza
Lunaria rediviva