Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Larus canus canus Θυελόγλαρος
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Botaurus stellaris Ηταυρος
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο