Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lamium garganicum garganicum
Lamium garganicum laevigatum
Lamium garganicum pictum
Lamium garganicum striatum
Lamium maculatum
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lapsana communis adenophora
Lapsana communis communis