Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Koeleria eriostachya
Koeleria lobata
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Koeleria splendens
Kretania psylorita Κρετανία η ψυλορίτης
Kundmannia sicula
Laburnum anagyroides Λαμ
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα