Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Illecebrum verticillatum
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Inula britannica
Inula candida candida
Inula candida limonella
Inula conyza
Inula crithmoides
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula pseudolimonella
Inula salicina aspera
Inula subfloccosa
Inula verbascifolia aschersoniana
Inula verbascifolia heterolepis
Inula verbascifolia methanea
Inula verbascifolia parnassica