Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melissa officinalis officinalis
Melittis melissophyllum albida
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Mentha longifolia longifolia
Mentha microphylla
Mentha pulegium cephalonia
Mentha pulegium erinoides
Mentha pulegium pulegioides
Mentha spicata condensata
Mentha spicata spicata
Mentha suaveolens
Menyanthes trifoliata
Mercurialis annua
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum nodiflorum
Mespilus germanica Μεσπιλιά