Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis rhodensis
Anthemis laconica
Agave americana
Achnatherum calamagrostis
Anthemis anatolica
Anthemis abrotanifolia
Antennaria dioica
Allium calamarophilon
Achillea coarctata
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anethum graveolens Άνηθος
Anthemis orientalis
Anogramma leptophylla
Anthemis sibthorpii
Angelica sylvestris
Anthemis stribrnyi
Allium bornmuelleri
Anemone sylvestris
Allium atroviolaceum
Anemone pavonina