Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum strigosum Άλυσσο το ισχνό
Alyssum taygeteum
Alyssum tenium
Alyssum tortuosum
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaryllis bella-dona
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια
Amelanchier chelmea Αμελάνχιερ του Χελμού
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο