Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lactuca sativa Μαρούλι