Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lycopus europaeus
Lycopus exaltatus
Lygeum spartum
Lysimachia atropurpurea
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Lysimachia serpyllifolia
Lysimachia vulgaris vylgaris
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη
Lythrum hyssopifolia
Lythrum junceum
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Lythrum salicaria
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Lythrum tribracteatum
Lythrum virgatum