Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus
Helichrysum amorginum
Helichrysum doerfleri
Helichrysum heldreichii
Helichrysum italicum
Helichrysum microphyllum
Helichrysum orientale
Helichrysum plicatum
Helichrysum sibthorpii
Helichrysum stoechas barrelieri
Helichrysum taenari
Helicotrichon aetolicum
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon compressum
Helicotrichon convolutum convolutum
Helicotrichon convolutum heldreichii
Helicotrichon cycladum
Helicotrichon pubescens pubescens
Heliotropium curassavicum