Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Listera ovata
Lithodora diffusa
Lithodora hispidula hispidula
Lithodora zahnii
Lithospermum goulandriorum
Lithospermum officinale
Lithospermum purpureocaeruleum
Lobularia libyca
Lobularia maritima
Logfia arvensis
Logfia gallica
Logfia minima
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lolium perenne
Lolium rigidum lepturoides
Lolium rigidum rigidum
Lolium temulentum
Lomelosia albocincta
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lomelosia sphaciotica