Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης