Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum miliaceum thomasii
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pistacia lentiscus var. chia
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Pisum sativum elatius
Pisum sativum sativum
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Plantago afra
Plantago albicans
Plantago altissima
Plantago amplexicaulis
Plantago arenaria