Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Podarcis milensis gaigeae Γουστέρα …
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων
Podarcis milensis adolfjordansi Γουστέρα των Ανάνων
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Podarcis milensis gerakuniae Γουστέρα της Φαλκονέρας
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου
Podarcis milensis milensis Γουστέρα της Μήλου
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Prunus cerasus Βυσσινιά
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Pinus montana Βουνόπευκο