Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Melilotus indica
Melilotus italica
Melilotus messanensis
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Melilotus sulcata
Melissa officinalis altissima
Melissa officinalis officinalis
Melittis melissophyllum albida
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Mentha longifolia longifolia
Mentha microphylla
Mentha pulegium cephalonia
Mentha pulegium erinoides
Mentha pulegium pulegioides
Mentha spicata condensata
Mentha spicata spicata
Mentha suaveolens