Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tetrix subulata Τέτριξ ο σουβλοφόρος
Tetrix ceperoi Τέτριξ ο σεπερόϊ
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Pistacia lentiscus Σχίνο
Anas penelope Σφυριχτάρι
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Ficus carica Συκιά
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου