Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Thesium parnassi
Thesium linophyllon montanum
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium humile
Trinia frigida
Trinia glauca glauca
Trinia glauca pindica
Triplachne nitens
Trisetum aureum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum laconicum
Trisetum splendens tenue
Triticum baeoticum
Triticum durum
Trollius europaeus
Tropaeolum majus
Thesium divaricatum
Thesium brachyphyllum
Thesium bergeri
Thesium bavarum