Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium scordium scordium
Teucrium polium capitatum
Teucrium montbretii montbretii
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium montanum montanum
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium microphyllum
Teucrium massiliense
Teucrium kotschyanum
Teucrium halacsyanum
Teucrium francisci-werneri
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Teucrium divaricatum graecum
Teucrium divaricatum villosum
Teucrium divaricatum divaricatum
Teucrium divaricatum athoum
Teucrium cuneifolium