Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mandragora autumnalis
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Malva verticillata
Malva sylvestris
Malva pusilla
Malva parviflora
Malva nicaeensis
Malva neglecta
Malva moschata
Malva cretica cretica
Malva alcea
Malva aegyptia
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malcolmia nana