Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Glinus lotoides
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Globularia bisnagarica
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη
Globularia stygia Γκλομπουλάρια της Στύγας
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria plicata
Glyceria spicata
Glycyrrhiza echinata
Glycyrrhiza glabra
Glyphanus obtusus Γλύφανος ο αμβλύς
Glyphotmethis heldreichi heldreichi Γλυφοτμέθης ο Χειδραΐχ
Glyphotmethis heldreichi macedonicus Γλυφοτμέθης ο μακεδονικός
Gnaphalium hoppeanum magellense
Gnaphalium roeseri pichleri
Gnaphalium roeseri roeseri
Gnaphalium supinum