Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geum heterocarpum
Geum molle
Geum montanum
Geum phodopeum
Geum reptans
Geum rivale
Geum urbanum
Gladiolus communis communis
Gladiolus illyricus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus italicus
Gladiolus palustris
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Glaucium corniculatum
Glaucium flavum
Glaucium leiocarpum
Glechoma hederacea
Glechoma hirsuta