Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gentiana symphyandra
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Gentianella ciliata
Gentianella crispata
Geocaryum capillifolium
Geocaryum creticum
Geocaryum parnassicum
Geocaryum peloponnesiacum
Geocaryum pindicolum
Geocaryum pumilum
Geranium aristatum
Geranium asphodeloides
Geranium bohemicum
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium divaricatum
Geranium lanuginosum
Geranium lucidum
Geranium macrorrhizum