Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus alpinus alpinus
Juncus anceps
Juncus articulatus
Juncus atratus
Juncus bufonius
Juncus capitatus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus fontanesii pyramidatus
Juncus gerardi gerardi
Juncus heldreichianus
Juncus hybridus
Juncus inflexus
Juncus littoralis
Juncus maritimus
Juncus minutulus
Juncus sphaerocarpus
Juncus striatus
Juncus subulatus