Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica panormitana panormitana
Veronica glauca peloponnesiaca
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Veronica prostrata prostrata
Vicia sativa sativa
Viola alba scotophylla
Vicia canescens serinica
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Verbascum speciosum speciosum
Vicia cracca stenophylla
Vicia pannonica striata
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vicia cracca tenuifolia
Veronica orsiniana teucrioides
Verbascum thapsus thapsus
Viola alba thessala
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Vicia monantha triflora
Viola eximia tringiana
Vicia villosa varia